22 Şubat 2012 Çarşamba

Üniversitede sınıf geçme notu 65 oldu

YÖK’ten yapılan açıklamada, ders kredilerinin,yükseköğretim kurumlarının senatolarınca belirlenen ilkeler çerçevesinde hesaplandığı belirtilerek, ”Bologna süreci, üniversitelerin not sistemine müdahale eden bir süreç değildir. Her üniversite not sistemine kendisi karar verir” ifadesi kullanıldı.

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bugün çeşitli internet sitelerinde ”AB’ye uyum için üniversitede sınıf geçme notu 65'e çıktı” şeklinde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Bologna sürecinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform süreci olduğuna işaret edilen açıklamada, sürece üyeliğin hükümetler ve devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmadığı belirtildi.

Bologna süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığının bulunmadığı, sürecin tamamen her ülkenin özgür iradeleriyle katıldığı bir oluşum olduğu ifade edilen açıklamada, sürecin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahip bulunulduğu vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Sürece ülke bazında üyelik vardır ve ülkelerin yükseköğretim kurumları sürecin doğal üyesidir. 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansı’nda Türkiye Bologna Sürecine katılmış ve üye olduğu 2001 yılı itibariyle ülkemizdeki tüm üniversiteler Bologna süresinin bir parçası olmuştur. Dolayısıyla ‘Bologna sürecinin pilot uygulayıcıları olan üniversiteler’ gibi bir tanımlama yapmak mümkün değildir.”

-”Bologna, not sistemine müdahale eden bir süreç değil-”

Avrupa yükseköğretim alanında en gerçekleşmesi arzulanmayan şeyin, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesi olduğu ifade edilenh açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

”Avrupa yükseköğretim alanında asıl hedeflenen, çeşitliliktir. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim elemanları hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.”

Bologna sürecinin üniversitelerin not sistemine müdahale eden bir süreç olmadığı ve her üniversitenin not sistemine kendisinin karar verdiğinin altının çizildiği açıklamada, ”Bologna süreciyle asıl hedeflenen ulusal kredi sistemlerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile uyumlaştırılmasıdır” vurgusu yapıldı.

Açıklamada, 13 Ocak 2011 tarihli 6111 sayılı kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. maddesinde yapılan değişiklikle, ders kredilerinin hesaplanmasına ilişkin çerçevenin belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

”İlgili madde, yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredilerinin hesaplandığını belirtmektedir. Nitekim çevremizdeki birkaç üniversiteyi bu anlamda gözden geçirmemiz bile farklılığı ortaya koymak için yeterli olacaktır.

‘Üniversitede sınıf geçme notu 65'e çıktı’ haberleri gerçeği yansıtmamakta olup, internet ortamındaki bilgi kirliliğinin genel bir kanıya dönüşmemesi adına bu açıklama yapılmıştır.”

Kaynak: haberevet.com


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.